Utbildningsdepartementet presenterade 26 mars huvudlinjerna i den skolreform som regeringen planerar att genomföra i både grundskola och gymnasium. Den innebär en smärre revolution om den blir verklighet, då den avser förändra själva kärnan i undervisningen. Reformen bygger på samma förändringar som redan genomförts på senare år i Finland, Portugal, Quebec, Wales och Skottland.

Det handlar både om vad som ska läras ut och hur kunskapen ska förmedlas. Framför allt ska mängden fakta som måste memoreras minskas och fokus flyttas till själva kompetensen. Antalet avgränsade ämnen ska bli färre och ersättas av bredare kunskapsområden. I generella termer önskar departementet skapa en mer öppen och flexibel läroplan. Det skriver tidningen El Diario.

Nyheten har skapat viss polemik, som det mesta inom utbildningsområdet. Fackförbunden har hittills uttryckt sig positiva till reformen, medan en del lärare ser förändringarna som ett steg tillbaka, med lägre krav på eleverna och mindre kunskap som följd. Regeringens ambition är att den nya läroplanen ska träda i kraft hösten 2022.