Sánchez intervjuades av Reuters i samband med ett besök i USA och han poängterade att det faktum att en majoritet av de smittade inte är vaccinerade beror främst på att de tillhör åldersgrupper som ännu inte haft tillgång till injektionerna och inte så mycket att det skulle röra sig om vaccinvägrare.

Den spanske regeringschefen betonade målet att ha färdigvaccinerad 70 procent av den spanska befolkningen till slutet av augusti.