Förra året registrerades 80.015 separationer och skilsmässor i Spanien. Minskningen jämfört med 2019 är den största någonsin i Spanien och skylls de omständigheter som uppstod på grund av pandemin. Det speglas inte minst av nedgången under årets andra kvartal. under hemkarantänen, då separationerna minskade med hela 63,4 procent, jämfört med samma period året före.

En annan tendens är att antalet skilsmässor där delad vårdnad av barnen avtalas successivt ökar. De utgjorde förra året 41,4 procent av fallen, vilket kan jämföras med endast 9,7 procent 2007, när denna typ av statistik började föras i Spanien.