Framträdandet skedde inför tioårsminnet av slutet på ETA:s väpnade kamp, som annonserades 20 oktober 2011. Många uppgav då att det var fråga om en bluff, men Otegi betonar att tiden visat att det var ett uppriktigt och strategiskt slut på våldet. Han tillägger att historien tyvärr inte kan ändras men att vänsterrörelsen i Baskien i den mån den kan vill bidraga till att lindra offrens lidande.

Arnaldo Otegi var ETA:s politiska talesman och även om han tidigare beklagat lidandet i allmänhet som konflikten i Baskien orsakat är det första gången som han konkret anspelar på det som orsakats av den baskiska terroristorganisationen. Flera partier och organisationer för terrorismens offer ser positivt på de som menas vara ett viktigt vägskäl.

För några andra organisationer liksom för Partido Popular är det däremot otillräckligt. De menar att Otegi uttryckligen måste fördöma ETA:s aktionen samt aktivt bidraga till att de mer än 300 mord som fortfarande är ouppklarade reds ut och de ansvariga identifieras.

Medan representanter för PSOE som den tidigare baskiske regionalpresidenten Patxi López värdesätter Otegis uttalande menar dock regeringens talesman Isabel Rodríguez att det är otillräckligt. Precis som Partido Popular efterlyser regeringen en regelrätt ursäkt från ledaren för EH-Bildu för ETA:s attentat.