Den oeniga domen speglar de juridiska hinder som förekommer i Spanien för krav på vaccinering mot Covid-19, något som allt fler områden efterlyser i takt med att smittfrekvensen åter pekar uppåt. Det baskiska regionalstyret ville införa påbud på vaccinationsintyg för att få vistas i nattklubbar och diskotek, samt i restauranger som rymmer mer än 50 gäster. Kravet skulle vidare gälla även på konserter och åtgärden stöddes av statsåklagarämbetet.

Det är inte första gången som den baskiska regionaldomstolen finner planerade restriktioner för att bemöta pandemin vara oproportionerliga. Denna gång var dock inte ordföranden i domstolen enig i beslutet. Ett flertal andra regioner vill också införa krav på vaccinering, men i dagsläget gäller detta endast i Katalonien, Galicien samt på Balearerna. Där är det främst för att få besöka nattklubbar och diskotek.