Medan en rad sektorer återhämtat sig helt efter coronapandemins utbrott drar sig fortfarande många för att åka kollektivt. Det skylls bestående rädsla för att bli smittad av Covid-19, trots att experter uppger att riskerna att smittas där är små. Nu försöker myndigheterna genom informationskampanjer uppmuntra allmänheten att i större utsträckning resa kommunalt igen.

Den minskade kollektivtrafiken har en rad negativa konsekvenser, inte minst för miljön. Den medför ökade utsläpp från privata fordon, men också större svårigheter att finna parkeringsplatser och minskade intäkter för kommunala bussbolag.

Hela minskningen av antalet kollektiva resenärer tillskrivs dock inte rädsla för smitta. Många har i större utsträckning börjat arbeta hemifrån, vilket bidrar till en minskning av det totala antalet dagliga förflyttningar.