Den ansökan som hade presenterats av det andalusiska regionalstyret avslås, med motiveringen att åtgärden inte hade något förfallodatum. Den egna domstolen uppmanar regionalstyret att specificera en tidsperiod och presentera en ny ansökan, då den i övrigt inte ser några hinder för att införa påbudet.

Den byråkratiska motgången gör att kravet med all säkerhet inte kommer att hinna införas i tid till den viktiga långhelgen kring 6 och 8 december, då en stor mängd människor kommer att resa runt i landet och många av dem till Andalusien.