Det är påven Franciscus som beordrat Reig Pla att gå i pension. Biskopen har genom åren utmärkt sig för att fördöma homosexuella, organisera terapier för att bota dem och även för att leda mässor till minne av diktatorn Francisco Franco.

Genom avsättandet anses påven skicka ett tydligt budskap till de mest konservativa kretsarna i Spanska kyrkan. Vatikanen efterlyser en mer tolerant och modern hållning bland sina representanter.