Polismannen ställs inför rätta i oktober och åklagarämbetet yrkar förutom på fängelse även fem års tjänsteförbud och 5.100 euro i dagsböter. Detta efter att det befinns styrkt att han utfärdat tre trafikböter mot sin tidigare partner när varken han eller hon befann sig vid den plats där överträdelserna skulle ha begåtts.

Kvinnan har ett marknadsstånd och polismannen tog uppenbarligen för givet att hon den aktuella dagen befann sig som vanligt vid marknadsplatsen. Han utfärdade tre trafikböter där kvinnan uppgavs både ha kört utan bilbälte, ha brukat mobilen under körning och inte ha stannat för fotgängare vid ett övergångsställe, intill marknadsplatsen. Straffet för de tre förseelserna är på totalt 600 euro i böter och tio poängavdrag på körkortet.

Tidningen El País skriver att efter att kvinnan uppgivit att lokalpolisen var hennes ex och att hon trakasserades genomförde åklagarämbetet en utredning som funnit att när de påstådda trafiköverträdelserna begicks befann kvinnan sig på ett gym långt från platsen och lokalpolisen på polisstationen, varifrån han svårligen kunnat bevittna de anmälda förseelserna.