Riksparlamentet har antagit definitivt den nya lagen, kallad "Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales" (Lagen om skydd av djurrättigheter och djurvälfärd). Den har varit föremål för flera kontroverser under dess utformning, från det första utkastet som väckte ett ramaskri från såväl jägare som veterinärer till olika ändringar som har retat djurrättsaktivister. Det senare har främst gällt uteslutningen av jakt- och andra brukshundar från lagen, trots att de utgör majoriteten av de djur som far illa i Spanien. Lagen ska träda i kraft sex månader efter att den publiceras i den statliga nyhetsbulletinen BOE, vilket i praktiken innebär i mitten av september.

En av de främsta nyheterna efter den parlamentariska behandlingen är enligt tidningen El País att listan på åtta raser av potentiellt farliga hundar inte kommer att hävas. Det handlar om pitbull terrier, rottweiler, dogo argentino, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, fila brasileiro, tosa inu och akita. Hundarna kommer att kräva särskild hantering (med kort koppel och alltid med munkorg, även i hundparker).

En annan nyhet är att alla hundägare måste genomgå ett test av grundläggande kunskaper samt ha en obligatorisk ansvarsförsäkring. Testet uppges vara enkelt men omfatta de viktigaste frågorna som skötsel av djur, deras välmående och gällande lagstiftning.

Vidare förespråkas i lagen den på spanska så kallade CER-metoden (Captura, Esterilización y Retorno) för hantering av kattkolonier. Det innebär att lösdrivande katter ska infångas, identifieras med mikrochip och kastreras samt släppas tillbaka.

Som flera andra lagreformer den senaste tiden har djurskyddslagen orsakat en spricka mellan regeringspartierna på grund av PSOE:s ändrade position gällande brukshundarna. Unidas Podemos har insisterat på att även dessa skulle vara underlydande den nya lagen, även om minoritetspartiet slutligen vek sig och röstade för lagförslaget för att undvika en regeringskris. Istället väntas jordbruksdepartementet ta fram en separat lag som bättre ska värna om främst jakthundarnas välbefinnande.