Det var natten till 25 april 1998 som en damm sprack vid Boliden-Apirsas gruvanläggning utanför Aznalcóllar. Giftiga rester från gruvdriften förvarades i dammen och omkring fem miljoner kubikmeter förorenat slam innehållande bland annat zinc, kadmium, bly, koppar, svavel och arsenik rann ut i det intilliggande vattendraget Agrio och vidare till större åar. Giftbältet var nära att nå nationalparken Coto de Doñana och saneringsarbetet tog flera månader, till en kostnad för regionmyndigheterna på 43,7 miljoner euro.

Totalt fördes giftet 80 kilometer söderöver längs åarna och spreds över ett område på 4.600 hektar. Vattendragen förgiftades, sju miljoner ton jord fick forslas bort, liksom 30 ton döda djur. Främst drabbades sjöfåglar som samlade giftnivåer i kroppen som aldrig tidigare uppmätts.

Rent ekonomiskt drabbade miljökatastrofen 46.200 invånare i området, av vilka 5.000 förlorade sina jobb. De ekonomiska förlusterna för intilliggande verksamheter översteg elva miljoner euro.

Ingen av dessa omständigheter verkar dock ha avskräckt de andalusiska myndigheterna tillräckligt för att se till att det aldrig sker på nytt. Gruvdriften i Aznalcóllar ska återupptas under ny ledning och enligt miljöorganisationen Greenpeace är riskerna för en ännu större katastrof överhängande vid en annan andalusisk gruva, den vid Riotinto, i Huelvaprovinsen.

Precis som vid Aznalcóllar samlas enorma mängder giftiga rester från gruvdriften i Minas de Ríotinto i dammar. De uppges enligt Greenpeace vara fyllda till bristningsgränsen och därför har ledningen på Atalaya Mining, som exploaterar gruvan, ansökt om att få fördubbla sin dammkapacitet. Om de beviljas detta kommer dammarna kunna rymma 30 gånger så mycket gift som den som sprack vid Aznalcóllar.

Greenpeace varnar för riskerna vid Minas de Riotinto och uppger att en olycka som den utanför Sevilla mycket väl kan inträffa på nytt. Organisationen hänvisar till rapporter från forskare som påvisar att det redan nu förekommer läckage och att risken för att dammarna vid Riotinto också ska ge vika är så hög som 95 procent. Det skulle enligt uppgift orsaka en miljökatastrof tio gången större än den vid Aznalcóllar.

De andalusiska regionmyndigheterna anklagas för att medvetet eller omedvetet möjliggöra miljökatastrofer. Bristande kontroller ledde till olyckan vid Aznalcóllar och sedan årtionden har oegentligheter vid Riotinto tillåtits fortgå. Det skriver Greenpeace i ett nyhetsbrev. Organisationen kräver att Junta de Andalucía ser till att gällande miljönormer tillämpas och den kräver dessutom att EU håller gruvbolagen som ansvariga för all miljöåverkan som orsakas av deras verksamhet.

När det gäller Minas de Riotinto kräver Greenpeace konkret att regionmyndigheterna drar tillbaka utfärdade tillstånd att bygga ut två av dammarna och ser till att ägaren Atalaya Mining rustar upp de befintliga dammarna samt täpper igen de nuvarande läckagen. Vidare efterlyser Greenpeace striktare nationella bestämmelser som förbjuder all gruvdrift nära naturkänsliga områden.

Förra året presenterade Junta de Andalucía en ny stämning mot Boliden, som lade ner driften och lämnade Aznalcóllar efter olyckan 1998. Totalt krävs det svenska gruvbolaget på 89 miljoner euro för såväl saneringsarbetet som återupprättandet av naturområdena som drabbades. Rättegången vid tingsrätten i Sevilla väntas starta till sommaren och ärendet kommer med all säkerhet att gå ända upp till Högsta domstolen, vilket innebär att det kommer att hinna gå minst fem år till innan en eventuell dom vinner laga kraft och håller konkreta personer och/eller företag som ekonomiskt ansvariga. Boliden har hela tiden skyllt olyckan på företaget som byggde den damm som gav vika.

I samhället Aznalcóllar väntar befolkningen på att gruvdriften ska återupptas. Tidningen El País har intervjuat nuvarande borgmästaren Juan José Fernández, från vänsterpartiet Izquierda Unida, som själv är permitterad gruvarbetare. Han menar att samhällets hjärta slutade slå när gruvdriften lades ner och att Aznalcóllar kommer att återuppstå med den nya driften, som regionmyndigheterna beviljat ett nytt bolag. Fernández betonar att den nya gruvdriften kommer att ske utan bruk av några dammar som samlar upp giftprodukter och att verksamheten därför kommer att vara miljövänlig.

Den nya driften ska enligt planerna skapa 400 direkta och 1600 indirekta arbetstillfällen.