I Spanien är tjurfäktning och fest hårt sammanflätade. Enligt en rapport publicerad av djurrättsorganisationen AnimaNaturalis spenderar en av fem spanska kommuner, närmare bestämt 22 procent, offentliga pengar på tjurrelaterade fester. Det rör sig om 1.820 av landets över 8.000 kommuner. Siffrorna är från 2019, eftersom uppgifterna från 2020 och 2021 inte befinns vara rättvisande på grund av pandemin.

"Det finns stor brist på insyn när det gäller hur stor del offentliga medel som används," säger Francisco Vásquez, ordförande för AnimaNaturalis, till nättidningen El Diario. Endast 800 kommuner har redovisat sina exakta utgifter, som uppgår till sammanlagt 13,8 miljoner euro. Trots formella protester och hänvisning till transparenslagen har många kommuner inte svarat på ansökningar om information.

Högerpartrierna PP och Vox stödjer förekomsten av tjurfäktning och har i vissa fall upphävt tidigare förbud. Denna trend väntas fortsätta och växa under de närmaste åren.

Enligt en studie av Universitetet i Valencia utgörs den största kostnaden för dessa fester av inköp och hyra av boskap. Den kommun som spenderade mest offentliga medel 2019 på tjurfester, räknat per invånare, var Fuentelviejo i Guadalajara (Castilla-La Mancha). Där brukades motsvarande 281 euro per kommunbo.