Albuferas de Adra, en värdefull våtmark i Almería, är i fara på grund av intensivt jordbruk. Precis som Mar Menor, i Murcia, är Albuferas de Adra hårt drabbad av utsläpp från närliggande jordbruksmark, som inkluderar både bekämpningsmedel och gödningsmedel. Våtmarken, som sträcker sig över 47 hektar och omges av växthus, uppges ha reducerats till en skugga av sitt tidigare tillstånd.

Totalt elva forskare från universiteten i Almería, Granada och Málaga har skickat ett brev tillsammans med en rapport till Junta de Andalucía, där de påpekar den allvarliga degraderingen av ekosystemet. Som svar har regionregeringen föreslagit en plan med en budget på en miljon euro. Enligt experter är dock detta belopp otillräckligt och behandlar inte grundproblemet med jordbruksrelaterade föroreningar.

José Jesús Casas, professor i miljövetenskap vid Universidad de Almería, kritiserar planen: "Att endast restaurera två hektar är helt otillräckligt för att lösa problemet. Det är som att bruka plåster mot en allvarlig sjukdom."

Ett flertal forskare varnar för att de kan ta ärendet vidare till EU och rättsliga instanser om det inte vidtas tillfredsställande åtgärder. Trots att Albuferas de Adra skyddas internationellt genom flera konventioner, har våtmarken ändå drabbats av omfattande ekologiska skador.

Detta fall understryker på nytt att Spanien står inför en allvarlig miljöutmaning som kräver betydligt mer än symboliska åtgärder. Det finns ett brådskande behov av kraftfulla insatser för att rädda denna kritiska naturresurs.