Den aktuella studien, genomförd av Barcelonas universitet, har avslöjat alarmerande siffror gällande sexuellt våld bland tonåringar i Spanien. En av fyra flickor i åldersgruppen 14 till 17 år anger att de utsatts för någon form av sexuellt våld under det senaste året, medan motsvarande siffra för pojkar ligger på 11,2 procent. Denna statistik omfattar allt från oönskade sexuella konversationer på internet till fysisk kontakt i form av både tafsande och penetration.

Studien, som baseras på svar från 4.024 minderåriga elever från 70 olika skolor, är den första i sitt slag i landet som erbjuder en representativ översikt gällande denna fråga. Det framkommer att övergrepp via sociala nätverk är den vanligaste formen av sexuellt våld, men våld som involverar fysisk kontakt är inte långt efter. Flickor är mer utsatta än pojkar i nästan alla kategorier, även om också pojkar rapporterar om allvarliga erfarenheter.

Forskarna framhäver att en stor del av det sexuella våldet utförs av jämnåriga, vilket pekar på ett större samhällsproblem. Tidig åtkomst till pornografi och en normalisering av sådan innehåll ses som en bidragande faktor. Vikten av jämnårigas och sociala mediers påverkan under tonåren betonas, med en uppmaning till en ökad medvetenhet om vad som förmedlas till unga.

I rapporten lyfts även fram att majoriteten av förövarna, oavsett om det gäller flickor eller pojkar som offer, är män. Detta inkluderar sexuellt våld med fysisk kontakt från kända vuxna, där fadern eller en annan vuxen manlig familjemedlem ofta är förövaren. Studien visar på en djupgående könsbaserad problematik där sexuellt våld oftast riktas mot kvinnor.

Denna forskning, stödd av La Caixa-stiftelsen och det spanska ministeriet för sociala rättigheter, belyser behovet av förbättrade förebyggande åtgärder, utbildning för yrkesverksamma, och införandet av omfattande sexualundervisning samt säker internetanvändning i skolans läroplaner på nationell nivå. Målet är att minska förekomsten av sexuellt våld bland ungdomar och att hantera de djupare samhällsproblem som bidrar till dess spridning.

För ytterligare information, se originalartikeln i El País.