Tidningen El País rapporterar att Covid är tillbaka. Hostningar, nysningar, allmän orkeslöshet liksom munskydd syns återigen på vårdcentraler och, om än i mindre utsträckning, på sjukhus. Infektionerna har stigit i över en månad i en sommarökning som börjar bli återkommande. Dessa svängningar uppges vara oundvikliga för ett virus som har förvandlats till en vanlig sjukdom. Den goda nyheten är att den verkar bli allt mildare, liknande en förkylning eller influensa i de flesta fall. Undantaget gäller för äldre och personer med nedsatt immunförsvar, som fortsatt löper risk och som bör vidta extra försiktighetsåtgärder.

Enligt den senaste rapporten från det spanska epidemicentret har antalet smittfall ökat tydligt de senaste två veckorna. Den uppskattade frekvensen har stigit från 57,7 till 74,8 fall per 100.000 invånare. För två veckor sedan låg den på 33,5. Andelen positiva tester i vårdcentraler har också ökat, från 12,5 procent till 17,1.

Många patienter tror att de har allergier på grund av den ökade pollenförekomsten, men i vissa fall är det Covid som orsakar besvären. Läkarna rekommenderar apotekstester, särskilt för dem som bor med sårbara personer. För dessa personer med nedsatt immunförsvar kan läkare överväga att skriva ut Paxlovid, ett läkemedel som bromsar Covid-19 i dess tidiga stadier.

För de flesta smittade finns det ingen specifik behandling annat än att lindra symtomen, likt vid andra virussjukdomar. Risken för långtidscovid finns kvar, men verkar vara lägre än under de första vågorna.

Sedan Omikron-varianten blev dominerande i slutet av 2021 och med en befolkning som till stor del är infekterad, vaccinerad eller både och, har coronaviruset slutat utgöra ett allvarligt hot mot folkhälsan. Nya varianter av viruset fortsätter att mutera och orsakar återkommande utbrott.

Symtomen på Covid uppges vara desamma som tidigare: hosta, feber, muskelvärk, huvudvärk och nysningar. För att förebygga smitta rekommenderas att vistas utomhus snarare än i trånga inomhusmiljöer, god ventilation och användning av mask om man har symtom eller är sårbar. Trots förebyggande åtgärder finns det ingen garanti för att undvika viruset helt.