Nyligen meddelades överenskommelsen mellan regeringen och kyrkan där den senare fråntas statliga bidrag, men samtidigt beviljas möjligheten till 0,7 procent av inkomstskatten. Nu meddelar regeringskällor att även ONG (Organizaciones No Gubernamentales) ska få sin nuvarande kvot höjd från 0,52 till 0,7 procent. Det innebär att de som kryssar för alternativen i sin självdeklaration avsätter 0,7 procent av sin inkomstskatt till antingen kyrkan eller välgörenhetsorganisationer.