Energikrisen som startade redan förra året och som förvärrats av kriget i Ukraina innebär inga motgångar för energibolagen själva. Tvärtom har de rekordhöga marknadspriserna ökat de ledande spanske energibolagens omsättning med 58 procent. Enligt El País planerar bolagen nu vinstutdelningar till sina aktieägare.

Samtidigt har de flesta av de spanska energibolagen meddelat att de har för avsikt att överklaga regeringens planerade specialskatt för sektorn, som ska gälla i två år. Motiveringen till skatten är just sektorns extraintäkter och behovet att kompensera de som drabbas värst av de höga el- och bränslekostnaderna.

Regeringens förslag är en särskild skatt på 1,2 procent av omsättningen för de energibolag som fakturerar mer än en miljard euro om året. Denna skatt skulle innebära en ökning av de statliga intäkterna med ungefär två miljarder euro per år, även om energibolagen tänker göra allt den kan för att stoppa regeringens planer.