För nästan ett år sedan inleddes en omfattande granskning av de fyra stora konsultfirmorna Deloitte, PwC, KPMG och EY i Spanien. Målet var att kontrollera att företagen följde arbetslagstiftningen när det kommer till arbetstider och övertid. Granskningen är nu enligt finanstidningen Cinco Días slutförd, och var och en av företagen har underrättats om de planerade sanktionerna.

De totala böterna uppgår till minst 1,4 miljoner euro. Summan ska täcka ouppgjorda socialförsäkringsavgifter och andra överträdelser, som exempelvis brist på arbetstidsregistrering, vilket är obligatoriskt för alla företag sedan 2019.

Enligt inspektionsmyndigheterna är ärendet ännu inte avslutat och det totala bötesbeloppet kan komma att ändras. Två av de fyra företagen underlät bland annat att ge inspektörerna tillgång till sina datasystem, vilket också kommer att leda till böter. Efter denna första granskning uppges alla fyra företag ha infört system för arbetstidsregistrering.

Förutom de ovannämnda förseelserna granskades även företagen för övertidsbetalningar och felaktiga kostnadsersättningar, som resulterat i ytterligare böter av varierande storlek. Denna utredning har skapat spänningar mellan arbetstagarnas representanter och den stora arbetsgivarorganisationen inom konsultsektorn, Asociación de Empresas de Consultoría (AEC). Striden handlade om företagens försök att förlänga den ordinarie arbetstiden, något som facket såg som ett försök att institutionalisera mer än tolvtimmars arbetsdagar och inkludera lördagseftermiddagar som ordinarie arbetsdag.

Efter månader av förhandlingar har ett nytt kollektivavtal undertecknats, som bland annat höjer ingångslönerna inom sektorn.