Nederbörden, som orsakas av ett lågtryck över norra Spanien, väntas vara bestående. På fredagen kommer vinden dessutom att tilltaga, vilket föranlett väderlekstjänsten Aemet att utfärda varning. Det väntas vindar på upp till 20 sekundmeter och hög sjö.