Spanien registrerade tidigt i pandemin bland den högsta andelen smittade sjukvårdare i hela världen, främst på grund av bristen på skyddsutrustning. Även om materialbristen till största delen rättats till blir dock fortfarande många smittade, vilket i sin tur leder till personalbrist på sjukhus och vårdcentraler.

Málagaprovinsen upptar 20 procent av de sjukvårdare i Andalusien som i dagsläget är frånvarande efter att de smittats av SARS-CoV-2. Det är den största andelen av de åtta andalusiska provinserna.