Beskedet gavs under en radiointervju i kanalen Cope på morgonen 27 oktober. Beslutet kommer officiellt att tas efter konsultation med expertkommittén onsdag 28 oktober. Oavsett beslut kommer det inte att beröra internationella flyganslutningar till och från regionen, som regionalmyndigheten saknar kompetenser att inskränka.

Det är framför allt siffrorna över antalet inlagda patienter i regionen som oroar regionalpresidenten. De överstiger nu 2.000 och närmar sig därmed piken under första vågen som uppgick till 2.800 inlagda Covid-patienter.

Andalusien blir därmed den sjätte regionen som stänger sina gränser, en åtgärd som möjliggjorts i och med det nyligen utlysta nationella nödläget. Moreno har även bekräftat att beroende på experternas utlåtande kommer han att senarelägga starten för utegångsförbudet i vissa provinser till midnatt. Det efter framförda önskemål från restaurangbranschen. Det framgår i dagsläget inte vilka provinser som berörs.

Vicepresidenten och turistrådet i Andalusien, Juan Marín, uttryckte så sent som på kvällen 25 oktober att det inte fanns några planer på att stänga regionen under Allhelgona eller långhelgen i december. Moreno visade sig under radiointervjun positivt inställd till nödläget som juridiskt verktyg för att regionerna ska kunna införa restriktiva åtgärder, även om han menar att tidsspannet på nästan sex månader är överdimensionerat.