De första resultaten av en omfattande studie som påbörjades i våras på order av provinsstyrelsen i Málaga är nedslående. Studien görs bland kommuner med mindre än 20.000 invånare. De första 51 som undersökts visar sig ha läckor i sina vattensystem som släpper ut sju miljoner liter vatten om året. Det motsvarar konsumtionen för 90.000 personer, eller de 64 minst befolkade kommunerna i provinsen. Vissa har så omfattande läckor att hälften av vattnet i ledningarna går förlorat.

För att spåra svinnet har tekniker börjat med att mäta vattenförbrukningen nattetid, när den normalt är obefintlig. Genom att konstatera att konsumtionen går ner endast marginellt under denna period konstateras läckagen. Det handlar i de flesta fall om slitna vattenledningar och slarviga reparationer. I vissa kommuner uppges svinnet vara så stort att hälften av det distribuerade vattnet går förlorat.

Provinsstyrelsen i Málaga har investerat en miljon euro i den pågående studien, som har som syfte att lokalisera bristerna i vattenledningssystemen för att minimera svinnet. Detta mot bakgrund av den allt allvarligare bristen på vatten i reservoarerna, som inte tillåter att stora delar av det befintliga vattnet dessutom går förlorat på grund av läckande rör.