På en vecka uppges vattenreservoarerna i Málagaprovinsen ha förlorat ytterligare 3,5 hektometer och nu vara nere på 34,15 procent av sin maximikapacitet. Skillnaden är dock stor mellan olika reservoarer, med La Viñuela öster om Málaga med mindre än tio procent kvar och på tröskeln till att förklaras uttorkad.

Situationen i Marbellaområdet är bättre, då dammen La Concepción är fylld nästan till hälften av sin kapacitet. Det är dock en av de minsta reservoarerna i provinsen och nivån har sjunkit på mindre än fyra månader med drygt 30 procentenheter. De skriver La Opinión de Málaga.

Flera infrastrukturarbeten väntar sedan länge på godkännande för att förbättra beredskapen mot torkperioder. Ett av dem är byggandet av en helt ny damm i Cádizprovinsen, på gränsen till Manilva och som bland annat ska försörja västra Costa del Sol. Ett annat projekt som dragit ut på tiden är en utökning av avsaltningsanläggningen i Marbella, som på grund av brister vid uppförandet på 1990-talet aldrig kommit upp i mer än 60 procent av sin maximala potential. En tilläggstank som efterlysts länge skulle möjliggöra att anläggningen kan brukas till hundra procent.