Expertsvar:2015-02-15 10:35:58

Plusvalía är en skatt på mervärdet vid försäljning. Om fastigheten säljs till ett lägre pris än det köptes för utgår ingen plusvalía.
Mats Björkman/Sydkusten
2015-02-17 07:29:59
Jag har för mig att om man som pensionär säljer sin fastighet och har deklarerat sin pension i Spanien de tre senaste åren skulle man inte behöva betala plusvalía. Om detta fortfarande gäller vet jag ej. Många förmåner har dragits in.
Björn
2015-02-18 15:42:37
Plusvalía, impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, betalas till kommunen och beräknas på taxerignsvärdet. Borde inte ha något att göra med om man säljer med förlust eller ej eftersom det är en kommunal skatt som beräknas på värdestegringen.
Maria
2015-02-18 15:53:42
Hittade detta:
http://www.svenskamagasinet.nu
"Om du varit resident i Spanien i minst tre år. Och varit skriven på din fastighet i minst tre år. Och upprättat spansk deklaration under dessa tre år och fyllt 65 år så kan du sälja din spanska permanentbostad fri från spansk reavinstskatt. Skatten är annars 18 % på den vinst du gör."

Om detta fortfarande gäller vet jag ej.
Björn
2015-02-18 16:22:41
Till sign Maria. Bara undrar vilken värdestegring man skall beräkna det på, då det inte blir någon värdestegring.
Undrande
2015-02-18 16:53:40
Till undrande: enligt vad jag förstår så är det på värdestegringen på taxerignsvärdet. Om jag inte förstått allt fel så baserar kommunen uträkningen av plusvalian på taxeringsvärdet det år man köpte resp säljer
Maria
2015-02-18 19:37:09
Maria har rätt. Plus Valia betalas oavsett om man gör vinst eller förlust. Många blandar ihop vinstskatt en som ochså kan kallas plus vali med den kommunala Plus valian som man oavsett vinst eller förlust betalar om man inte säljer fastigheten innnan ett år.

Daniel
Centroplaza
2017-01-22 15:03:22
Ska det alltid betalas Plus Valia på tomtens värdeökning, då man ärver hus på sydkusten?
Ska man nu annars tolka det som att det inte finns arvskatt från förälder till barn vid arv av fastighet?
NOAC
2019-07-17 12:12:13
Jag har såld två lägenheter här Torrevieja y Orihuela.Samtigt köpte ett hus i Torre de la horarada.En spansk revisor har gjort min deklaration och har betalat mycket skatt.Han sa till mig att jag måste deklarera i Sverige också ,har fått alla papper skulle .Vad ska man göra då.
Tack så mycket
Jose Luis Torres
2019-07-18 09:12:56
All info finns på Skatteverkets hemsida. Längst ner i länken finns blanketter och broschyrer på hur man gör.

https://www.skatteverket.se


RM

2021-10-13 14:32:37
Jag sålde min fastighet och avtalet skrevs under 22/06/2021.Jag ska betala Impuesto sobre la Renta de No Residentes år 2022. Min fråga är när jag ska betala genom att använda modelo 210 vad ska jag skriva i blanketten alltså modelo 210 för det står devengo. Tidigare när jag ägde fastigheten hela året då skrev jag t.ex.31/12/20. Men i år hade jag fastigheten fram till 22/06/21.
Sk