2021-09-29 06:07:17
Ja det kan föreningen göra och dessutom kräva att den som hyr ut betalar större andel av kostnaderna än övriga ägare. Se sista avsnittet i bifogade länk. https://www.idealista.com
RM

2021-10-12 23:29:22
Vet inte hur jag ska tolka länken från idealista i svaret ovan. Förstår att en förening kan förbjuda kortidsuthyrning men de som redan har godkänd "Uthyrningslicens" kan väl inte får den borttagen?

Det handlar väl mer isåfall om att föreningen exp beslutar en dag på ett officiellt AGM att från och med nu godkänner vi inga fler Uthyrningslicenser. Så om jag säljer lägenhet med idags läget en godkänd licens innebär det inte automstiskt att nästa ägare får godkännt. Resume AGM kan inte besluta att de som redan har licens inte få fortsätta hyra ut.
Eller har även detta blivit ändrat av Junta Andalucia som vi tillhör?

Malaga

2021-10-12 23:54:13
Jag har uppfattat det som att de som redan före lagändringen hade tillåtelse att hyra ut får göra det tills tillståndet löper ut, men att nya uthyrare måste godkännas av föreningen (60%). När det gäller att uthyrare ska betala extra uppfattar jag det som att sådana beslut omfattar alla uthyrare, dvs även de som har gamla tillstånd att hyra ut. En godkänd licens att hyra ut brukar vara för en viss tidsperiod.
RM

Expertsvar:2021-10-13 17:32:25

Den som redan hade turistlicens och uppfyllde kraven för uthyrning innan den 6 mars 2019 påverkas inte av eventuella beslut om förbud mot uthyrning, som fattas av föreningen med 3/5 majoritet. Det står uttryckligen i lagtexten att sådana föreningsbeslut inte har någon retroaktiv effekt. Se Ley de Propiedad Horizontal artikel 17.12 (denna bestämmelse trädde i kraft den 6 mars 2019 genom Real Decreto-Ley 7/2019).

Hur påverkas den som köper en bostad, vars säljare hade giltig ”turistlicens” innan den 6 mars 2019, om föreningen därefter fattar beslut om förbud mot uthyrning? I denna fråga råder viss juridisk osäkerhet. Av rättspraxis verkar det som om köparen inte kan dra nytta av säljarens ”turistlicens” om föreningens beslut är inskrivet i fastighetsregistret. En mängd olika svar på frågan är möjliga beroende på omständigheterna i fallet.

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com

Linguaiuris

2021-10-19 14:58:43
Sydkust ombedes svara på min tidigare inskickad fråga. Tack.
Sk

Expertsvar:2021-10-19 17:59:59

Juristen Charlotte Andersson är den mest tillförlitliga källan Sydkusten har i sådana här frågor. Vi kan inte tillägga något till det hon redan uppgivit, men välkommen att ställa någon konkret följdfråga till henne i denna tråd, om något fortfarande är oklart.
Mats Björkman/Sydkusten