2021-09-29 06:07:17
Ja det kan föreningen göra och dessutom kräva att den som hyr ut betalar större andel av kostnaderna än övriga ägare. Se sista avsnittet i bifogade länk. https://www.idealista.com
RM

2021-10-12 23:29:22
Vet inte hur jag ska tolka länken från idealista i svaret ovan. Förstår att en förening kan förbjuda kortidsuthyrning men de som redan har godkänd "Uthyrningslicens" kan väl inte får den borttagen?

Det handlar väl mer isåfall om att föreningen exp beslutar en dag på ett officiellt AGM att från och med nu godkänner vi inga fler Uthyrningslicenser. Så om jag säljer lägenhet med idags läget en godkänd licens innebär det inte automstiskt att nästa ägare får godkännt. Resume AGM kan inte besluta att de som redan har licens inte få fortsätta hyra ut.
Eller har även detta blivit ändrat av Junta Andalucia som vi tillhör?

Malaga

2021-10-12 23:54:13
Jag har uppfattat det som att de som redan före lagändringen hade tillåtelse att hyra ut får göra det tills tillståndet löper ut, men att nya uthyrare måste godkännas av föreningen (60%). När det gäller att uthyrare ska betala extra uppfattar jag det som att sådana beslut omfattar alla uthyrare, dvs även de som har gamla tillstånd att hyra ut. En godkänd licens att hyra ut brukar vara för en viss tidsperiod.
RM

Expertsvar:2021-10-13 17:32:25

Den som redan hade turistlicens och uppfyllde kraven för uthyrning innan den 6 mars 2019 påverkas inte av eventuella beslut om förbud mot uthyrning, som fattas av föreningen med 3/5 majoritet. Det står uttryckligen i lagtexten att sådana föreningsbeslut inte har någon retroaktiv effekt. Se Ley de Propiedad Horizontal artikel 17.12 (denna bestämmelse trädde i kraft den 6 mars 2019 genom Real Decreto-Ley 7/2019).

Hur påverkas den som köper en bostad, vars säljare hade giltig ”turistlicens” innan den 6 mars 2019, om föreningen därefter fattar beslut om förbud mot uthyrning? I denna fråga råder viss juridisk osäkerhet. Av rättspraxis verkar det som om köparen inte kan dra nytta av säljarens ”turistlicens” om föreningens beslut är inskrivet i fastighetsregistret. En mängd olika svar på frågan är möjliga beroende på omständigheterna i fallet.

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com

Linguaiuris

2021-10-19 14:58:43
Sydkust ombedes svara på min tidigare inskickad fråga. Tack.
Sk

Expertsvar:2021-10-19 17:59:59

Juristen Charlotte Andersson är den mest tillförlitliga källan Sydkusten har i sådana här frågor. Vi kan inte tillägga något till det hon redan uppgivit, men välkommen att ställa någon konkret följdfråga till henne i denna tråd, om något fortfarande är oklart.
Mats Björkman/Sydkusten

2021-10-21 17:44:39
Hej!

Vad händer då med skatt 210 som ju skall betalas av oss so inte är skrivna i Spanien, för att man förutsätter att lägenheten hyrs ut även om så inte är fallet? Då skall ju den inte vara obligatorisk.
Monica
Monica

Expertsvar:2021-10-26 11:37:13

Hej Monica,
Såvitt jag förstår påverkas inte skatteformulär 210 av föreningsbeslut om förbud mot korttidsuthyrning. Fysiska personer som äger fast egendom i Spanien (som inte är föremål för ekonomisk aktivitet) ska deklarera och betala skatt på formulär 210. Detta framgår av artikel 13.1 h i Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (lag om inkomstskatt för icke residenta).
Den som hyr ut ska deklarera och betala skatt kvartalsvis, baserat på hyresintäkter. Den som inte hyr ut ska deklarera och betala schablonmässig skatt, baserad på taxeringsvärdet, en gång om året.

Vänliga hälsningar,
Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com

Linguaiuris

2022-05-20 23:12:46
Gäller lagen 6mars 2019 hela Spanien? Inte bara en viss Kommun? Gällande Turistlicens?
sluggo

2022-05-21 09:03:00
Svar till sluggo: När lagen har publicerats i BOE (Boletin Oficial España) gäller den i hela Spanien. Ley de Propiedad Horizontal från 1960 är ett sådant exempel. De olika artiklarna i lagen uppdateras med jämna mellanrum. Charlotte hänvisar till en av dessa uppdateringar. Så svaret på din första fråga är ja.

När det gäller turistlicens och korttidsuthyrning är det stora skillnader mellan regionerna. Regionerna kan införa restriktioner utöver vad som gäller på riksnivå.
RM

2022-05-25 15:23:38
Följdfråga. Om en nystartad förening, 2022-05, förbjuder uthyrning av lägenheter, Vad gäller hyreslicenser godkända 2020?? Gäller dessa enligt denna lag?
RM. Vilka skillnader menar Du? Skillnader i Lagen 6 mars 2019??
SLUGGO

2022-05-25 16:57:08
Svar till Sluggo. Jag vet inte om läget har klarnat utöver vad Charlotte skriver ovan 2021-10-13, dvs den ägare som redan har licens för att hyra ut påverkas inte av ev förbud mot turistuthyrning. Däremot måste de kanske betala upp till 20% mer i avgift till föreningen pga sin uthyrning om föreningen beslutar så. Se även https://bravolegal.es

Vad händer om den som fått licens säljer lägenheten efter det att föreningen har infört förbud som har registrerats i fastighetsregistret? Får den nye ägaren som köper i en förening med registrerat förbud fortsätta med korttidsuthyrning eller ej? Jag kan inte svaret på denna fråga.

Det är inga skillnader i den nationella lagen mellan olika regioner. Däremot finns det skillnader i de regionala lagarna, se exempel här https://www.spanishpropertyinsight.com
och här https://www.expatica.com

RM