Expertsvar:2023-01-24 17:36:19

Svaret på din fråga är avhängig av många aspekter, som om varmvattenberedaren går på el, spisen är elektrisk eller gas, om det är fast eller rörlig taxa e t c. Generellt är dock elen billigare i Spanien än i Sverige och en normalfaktura i april för 2 rum och kök borde hamna på mellan 60 och 80 euro.
Mats Björkman/Sydkusten