2017-04-23 20:23:46
Hej C-G,
Det finns 2 personer som jag tycker du skall vända dig till för att få ett fullödigt och korrekt svar på alla dina frågor.
Den ene är advokat Erik Norling,
den andre är revisor Joakim Öberg.

//Ef
Ef
2017-04-23 23:23:43
Jag tror många är intresserade av svaren på C-G's frågor.
Några ytterligare:
Om man bor 7 månader i Spanien men har fast anknytning i Sverige (tex bostadsrätt) - är man då skattskyldig i båda länderna och i så fall på vilket sätt?
Finns det verkligen ett krav på registrering hos polisen då man som pensionär varit i Spanien 3 månader (ingen vi känner i Spanien verkar bry sig om det)?
jn
2017-04-24 00:01:32
jn, att ingen verkar bry sig är inte samma som att det är rätt.
Man är skyldig att registrera sin uppehållsrätt hos polisens utlänningsregister om man vistas/bor mer än 3 månader i följd i Spanien. Den registreringen kallas oftast att man har residencia. Registreringen behöver inte göras om nästa gång. Enbart den registreringen gör dig inte skattskyldig i Spanien. Det blir du om du bor mer än 183 dagar per år.
Sverige kan anse att du är obegränsat skattskyldig på grund av att du har anknytning genom t.ex. året runt bostad.
Men du skall ändå betala skatt i Spanien eftersom det är där du bor. Skatteavtalet mellan Sverige och Spanien reglerar detta och gör att du inte betalar dubbel skatt.

Gunnar
2017-04-24 00:16:24
Vad gäller skatten är det ju så att Spanien har skatter som inte finns i Sverige. Då borde skatten i Spanien kunna bli högre än i Sverige, det talas det sällan om.
jn
2017-04-24 09:40:10
C-G,
ditt blåa svenska EU-kort gäller också efter 3 månader. Det gäller tills du har flyttat till Spanien. Därefter skall du bli inskriven i den spanska motsvarigheten till Försäkringskassan. När du väl har gjort det kommer du som svensk pensionär att fortsättningsvis också få ditt EU-kort från Sverige. Det skall du inte använda i Sverige eller i Spanien. När du är i Sverige skall du vid behov visa ett intyg som visar att du har rätt till sjukvård i Sverige på samma sätt som de i Sverige bosatta. I Spanien använder du ett SIP-kort.
Gunnar