2020-08-12 23:15:47
Sverige och Spanien har dubbebeskattningsavtal:

https://www4.skatteverket.se

http://spanien.st

Nej ni kan inte vara skrivna i två länder samtidigt.

Föreslår att ni söker upp en skatte specialist för att ni har aktuell korrekt information och passande till er situation.

hg

2020-08-12 23:58:12
Hej Natalia!

Självklart att ni kan skriva ut er från Sverige!
https://www.skatteverket.se

"att ni har väsentlig anknytning till Sverige" innebär att ni betraktas som "obegränsat skattskyldiga" i Sverige (måste göra inkomstdeklarationer och inte kan ansöka om SINK skatt).

Du få kolla med Skattemyndigheten.

M

2020-08-13 09:10:17
Ta kontakt med skattespecialist som hg skriver. När man har så stark anknytning till 2 länder att man skulle kunna anses som bofast/'resident' i båda ska det avgöras var centrum för levnadsintressen finns (enligt OECDs ramavtal) och i det land där dessa finns anses ni vara bofasta/'residents'.
RM

2020-08-13 10:00:11
Hej Natalia,

Skicka gärna ett mail (daniel.wikehult@seb.co.uk) så hjälper vi er reda ut vad som gäller och vad ni bör tänka på.

Mvh

Daniel
Daniel

2020-08-13 16:47:23
Det är ytterst pinsamt att ni inte känner till de fyra friheterna inom EU inre marknad:
"fri rörlighet för 1) personer, 2) varor, 3) tjänster och 4) kapital.
http://eu.riksdagen.se


Fri rörlighet för personer
Fri rörlighet för personer är en av de fyra friheterna inom Europeiska unionen och en central del av den inre marknaden och en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna. Den fria rörligheten gäller bland annat arbetstagare[1], som kan använda den fria rörligheten för att söka jobb i ett annat medlemsland, resa över en inre gräns till sitt arbete (även kallade gränsgångare[2]), flytta åter till sitt hemland efter avslutad anställning utomlands samt vidhängande rättigheter för familjemedlemmar till dessa.[3]

Krav för rörlighet för personer, Längre vistelse (mer än tre månader)
· Giltig resehandling (pass eller nationellt identitetskort)
· Självförsörjande eller annan grund för uppehållsrätt
· (Registrering hos nationella myndigheter kan krävas)

https://sv.wikipedia.org

Man behöver ingen skattespecialist för att skriva ut sig från Sverige


M

2020-08-13 18:04:31
M: Mäker att du inte äger några företag kan bli dyrt att inte rådfråga sakkunnig, fri rörlighet i Europa vilket skämt tycker du på allvar vi har det.
BJ

2020-08-13 18:04:57
M: Märker att du inte äger några företag kan bli dyrt att inte rådfråga sakkunnig, fri rörlighet i Europa vilket skämt tycker du på allvar vi har det.
BJ

2020-08-13 18:34:28
M: Du verkar inte riktigt förstått frågeställningen från Natalia. Vi pratar om skattebördan.
hg
hg

2020-08-13 22:41:30
Stor tack för information från alla Er! Med vänlig hälsning, Natalia
Natalia