2022-02-14 19:11:32
Du får ta reda på om Skatteverket anser att du har väsentlig anknytning till Sverige pga ditt bolag. Om svaret är ja blir du inte beviljad SINK-skatt 25% på alla utbetalningar från Sverige. Då måste du deklarera och betala skatt som vanligt i Sverige. Du slipper deklarera om du har beviljats SINK-skatt.

Har du möjlighet att välja SINK-skatt kan du räkna ut hur mycket skatt du får betala i Sverige med resp. utan SINK-skatt https://app.skatteverket.se

Den spanska inkomstskatten är lägre än den svenska. Du betalar skatten i juni. När den är betald kan du begära avräkning från Skatteverket i Sverige så att du inte betalar dubbel skatt.

Om någon del av din statliga pension är från tjänst i offentlig sektor beskattas denna endast i Sverige.

I Spanien betalar du statlig och regional skatt. Regionerna har olika hög inkomstskatt. Du kan räkna ut ungefär hur mycket skatt du ska betala i Spanien med hjälp av följande tabeller där du även ser grundavdragen: https://www.spenceclarke.com

Man kan inte ha ISK-konto som utlandssvensk. Det kommer att beskattas som ett aktie-fond-konto i Sverige när du flyttat ut.

Detta är ett starkt förenklat svar. I Spanien kan du låta en gestoria sköta din deklaration.
RM

2022-02-14 20:01:44
Tack för svar.
Om skatteverket skulle anse att jag har en väsentlig anknytning till Sverige innebär det då att jag inte skall deklarera någonting i Spanien
Skall jag då betala skatt i Spanien som non resident
Ulf

2022-02-14 20:41:37
Jag tycker att du ska kontakta någon internationell skatteexpert i det fall Skatteverket anser att du har väsentlig anknytning till Sverige pga företaget. Då ska din skatteskyldighet inte vara i Spanien. Det gäller att Spanien tolkar det på samma sätt med tanke på att du vill bo permanent i Spanien.
RM

2022-02-14 22:52:49
Tack för hjälpen. Jag får följa ditt råd.
Ulf

2022-02-14 23:21:25
Ulf,
man betalar skatt i det land man bor. Om man bor i Spanien 183 dagar eller längre per år är man skattskyldig.
Om Sverige anser att man är obegränsat skattskyldig påverkar inte det att man är skyldig att betala skatt i Spanien. Man betalar skatt som vanligt i Sverige men också i Spanien. Skatt som sedan kvittas genom dubbelbeskattningsavtalet.
För Spaniens del spelar det ingen roll om du betalar SINK- eller vanlig skatt i Sverige.
Gunnar

2022-02-15 00:15:46
OK. Men det måste väl innebära att en eventuell skattefördel i det ena landet inte påverkar den slutliga skatten eftersom den endast dras av från det högre skatteuttaget vid kvittningsförfarandet. Mellanskillnaden åtnjuter ju inte jag eftersom jag betalar full skatt i båda länderna.
Ex. Som pensionär tar jag förutom min pension ut lön från mitt företag med 120.000:-/år och ligger fortfarande under brytpunkten för statlig skatt i Sverige. Skattesatsen är således ca 30%, men efter jobbskatteavdrag med 20% så blir skatten endast 10%. I Spanien finns vad jag kan förstå inget jobbskatteavdrag varför jag förlorar denna fördel som i detta fall tillfaller Spanien.
Ulf

2022-02-15 00:37:12
Ulf,
ja det är det lands skatt som är högst som man betalar.
Gunnar

2022-02-15 00:55:17
RM ovan hade ju vänligheten att skicka över en länk till de spanska skattetabellerna och skatten jag i så fall skall betala i Spanien uppgår till 27% av beloppet för pension och inkomst av tjänst medan motsvarande skatt i Sverige utgör 19%.
Efter flytten till Spanien så skulle jag således
min skattebörda öka med ca 20.000:-/år
Ulf

2022-02-15 09:55:02
Det låter konstigt att du skulle betala högre skatt i Spanien än i Sverige. Företaget Sparsam Skatt skriver på sin hemsida att de hjälper dig att räkna ut skatten gratis.

Finns det en risk att du kan anses obegränsat skattskyldig i 2 länder kan du läsa följande: https://enklajuridik.se
Du kan också ställa frågor på lawline.se som både kostnadsfritt och mot betalning besvarar frågor t ex om internationell skatterätt.

RM

2022-02-15 10:24:57
Felräkning på procentsatserna. Skall vara 23% i Spanien och 19% i Sverige. Skillnaden i kr var däremot riktig.
Skatten blir ca 20.000:- högre i Spanien
ulf

2022-02-15 11:36:46
ulf,
om du trots minusposten vill flytta och bo i Spanien mer än halva året finns andra positiva poster. Till exempel att du har full sjukvård både i Sverige och Spanien och därför slipper extra kostnad för sjukförsäkring. Det är billigare att bo och leva här. Allt är en fråga om livskvalitet. Lycka till med vad du än väljer.
Gunnar

2022-02-15 11:41:04
Tack Gunnar
Ulf


2022-02-18 10:33:24
Vart man än flyttar, ska man sätta sig in i landets s k skatteregler. Sen stämmer inte regler i alla fall. Jag har varit obegränsat skattskyldig i Norge och Sverige. Jag överklade i Sverige flera gånger men fick aldrig rätt. Dessutom kvittade aldrig de svenska myndigheterna den norska skatten Men den norska skattemyndigheten, har alltid kvitta den svenska skatten. Nu bor jag sen flera år i UK och där skattas, det som tjänas i UK och alla inkomster/ pensioner skattas inte. Svensk pension skattas i Sverige och norsk pension skattas i Norge, logiskt. Norge är inte medlem i EU men respekterar lagar från EU, mät det gäller ekonomi. Sverige har aldrig tillämpat lagen, betr dubbelbeskattning dvs inte dragit från den norska skatten, trots fler överklaganden.


Pirrelille