2022-10-26 09:52:30
Hanna Nyman,
det är lätt att blanda ihop begreppen när det gäller spanska regler och bestämmelser.
NIE-nummer kan du behöva helt från första dagen. Om du stannar längre tid än tre månader i följd måste du registrera din uppehållsrätt. S.k. residencia.
En bra sida att hitta information på är den här:
https://www.klevvera.com
De håller till i Barcelona.
Gunnar