2017-10-17 12:02:04
Jag skulle råda dej att tänka igenom planerna både en och två gånger. Att flytta med en familj är ett stort steg.
Det är en ganska "tuff arbetsmiljö" här nere.
KJ
2017-10-17 19:38:41
Konstigt svar! Det var väl knappast synpunkter på flytten som efterfrågades utan hur man kunde hitta jobb. Om det är svårt att flytta med familj osv är väl något som var och en får ta ansvar för. Det blir ju knappast lättare att göra något när andra talar om hur svårt allting är, eller????
Mariana