Expertsvar:2022-12-01 17:42:46

TUR är den reglerade taxan för gas, inte för el. Läs mer:
https://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten