Tidningen Diario Sur skriver att de 85 kameror som installerades 2018 på strategiska platser runt om i kommunen kommer att utökas i en andra fas som är planerad till början av 2020. Det omfattar ytterligare ett ännu ej specificerat antal kameror.

Bevakningen har varit aktuell sedan många år, men de lagliga restriktionerna gjorde att det blev verklighet först förra året. Kamerorna får exempelvis inte fånga privata bostäder och balkonger och det är ej heller tillåtet med automatisk igenkänning av personers identiteter, trots att tekniken i dagsläget möjliggör detta.

Systemet kan i dagsläget registrera personers utseende, utan att samköra det med personregister. Det kan även särskilja kön, klädsel och hållning och på så vis avgöra om någon passerat en plats vid upprepade tillfällen, samt exempelvis om någon tillbringar onormalt lång tid framför en öde vägg och sålunda kan misstänkas vara en klottrare.