Kommunledningen har avsatt 3,5 miljoner för sammanlagt 55 olika projekt, som främst omfattar gatuarbeten. Av dessa har åtta redan påbörjats. Dessutom har ytterligare 2,5 miljoner sedan tidigare avsatts för liknande arbeten i San Pedro Alcántara.

Syftet med investeringarna är inte minst att stimulera byggsektorn, för att hjälpa den på fötter efter coronakrisen.