Satsningen på cykelgator görs inom ramen för ett hållbart mobilitetsprojekt som kommer att tillämpas i hela kommunen. Det kommunala transportrådet Enrique Rodríguez förklarar vad en cykelgata är i kommunens pressmeddelande:
– Det är en gata som oftast är enkelriktad, där maxhastigheten är 30 kilometer i timmen och där cyklisterna har prioritet. Övriga fordon kan fortfarande cirkulera på gatan, i samspel med cyklisterna.

För kommunen är investeringen i cykelgatorna inte enbart en fråga om fritid eller idrott, utan ett åtagande i vidare bemärkelse gällande hälsa, miljö, hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp. Dessutom är cykeln ett alternativ till kollektivtrafiken, som underlättar den sociala distanseringen i dessa tider. Bland fördelarna med cykelgatorna anges att utförandet är snabbt och bekvämt. utan störande moment för boende och näringsidkare i området.

Cyklisterna förflyttas från trottoarerna till gatan, lämnar mer utrymme till fotgängarna samtidigt som trafiksäkerheten höjs i och med den sänkta hastigheten från 50 till 30 kilometer i timmen. Åtgärden förväntas också dämpa trafiktempot i berörda områden.

Cyklisternas rörlighet är enligt kommunen nu uppnådd i de östra och västra delarna av stan och nu ligger fokus på de norra och södra delarna. Ytterligare 33 gator kommer att förvandlas till cykelgator i nästa fas.