Ytterligare ett steg har tagits i riktning att färdigställa ett av de mest efterfrågade, men också mest utdragna projekten i Marbella. Det handlar om det planerade ålderdomshemmet vid en övergiven lantgård i El Trapiche, vars tidigare ägare testamenterat tomten till kommunen i detta syfte. Tomten ligger idylliskt med utsikt över både bergen och havet och ålderdomshemmet ska bland annat förses med stora grönområden.

Hittills är alla vårdhem i Marbella privata och offentliga platser bokas genom regionalmyndigheterna. Det offentliga ålderdomshemmet vid El Trapiche ska inledningsvis kunna inrymma 80 boende och detta ska senare utökas till 128 platser. Budgeten för att uppföra anläggningen ligger på sex miljoner euro och kommer bekostas av kommunen med medel som erhållits i skadestånd i olika korruptionsmål.

Borgmästaren Ángeles Muñoz (PP) säger att det varit en komplicerad väg hit men annonserar att ålderdomshemmet väntas stå klart 18 månader efter att byggarbetet väl påbörjas.