Kommunledningen nåddes av nyheten om upptäckten 20 november och såg snabbt till att spärra av området och upprätta bevakning. Det senare för att motverka eventuell plundring. Fyndplatsen ligger nära resterna av en basilika från 500-talet och området är sedan tidigare en plats där många arkeologiska rester hittats.

De nya fynden ska nu granskas av experter.