Alla företag som är intresserade kan presentera en offert fram till och med 27 december. De måste bland annat kunna styrka en ekonomisk soliditet och presentera en garanti på 283.300 euro. Årsavgiften för att driva pariserhjulet kommer att ligga på 28.000 euro och enligt kommunen har avtalet ett sammanlagt värde på nära 13,8 miljoner euro.

Pariserhjulet ska uppföras längst västerut på boulevarden, intill rondellen vid El Ingenio. Det ska ha en höjd på mellan 45 och 50 meter, även om de dess exakta utformning är avhängigt av anbuden.

Exploateringsavtalet gäller för de kommande tio åren och kan förlängas med ytterligare fem år. Kommunstyrelsen räknar med att pariserhjulet kan vara i drift redan till sommaren.