Mord, överfall, dödsolyckor och skottlossningar nära skolor. För den samvetslöse journalisten har det varit en verklig toppenvecka. Våld ger stora rubriker, som i sin tur leder till extra många läsare. Det är bra för verksamheten. Mindre bra är dock att många läsare riskerar att bli onödigt uppskrämda och många utomstående kan få en orättvist mörk bild av Costa del Sol.

Veckan startade med nyheter om att en uppenbarligen sinnesrubbad man gick lös. Flera kvinnor hade överfallits inom en radie på bara några kilometer och med endast några dagars mellanrum,. Signalementet var tydligt och då mannen var på fri fot var det viktigt att det spreds, för att varsko allmänheten. Nu råkade signalementet inkludera att den misstänkta gärningsmannen var svart. Det är ju en ganska signifikativ beskrivning, som man knappast kan utelämna. Dock var det flera läsare som kritiserade artikelförfattaren för den detaljen.

Hur tänker man då? Uppfattas det som rasistiskt att ange att en man som misstänks misshandla slumpvis utvalda kvinnor uppges vara svart? I så fall är det väl sexistiskt att uppge att det rör sig om en man? Och vad är i så fall syftet med att skriva en artikel om att en ”individ” som misshandlar kvinnor i Fuengirola-Mijas området går lös? Det ska tilläggas att den misstänkta ”individen” sedermera gripits.

Flera av veckans lokalnyheter har kopplingar till misstänkt organiserad brottslighet. Ett avrättningsförsök i Mijas, en dödsolycka i San Pedro Alcántara av de misstänkta mördarna till Agnese Klavina och en biljakt med skottlossning nära Svenska skolan i Marbella. Det är inte konstigt om utomstående får intrycket att kustsvenskar lever i konstant livsfara. Vi som bor här vet dock att det är både tryggt och säkert på Costa del Sol. Det ena utesluter inte det andra.

I slutänden handlar det nog om att som lokalredaktör undvika att filtrera nyheterna, men samtidigt vara så informativ som möjligt. Obehagliga nyheter ska inte undanhållas om de är relevanta, men de ska heller inte blåsas upp av sensationalistiska skäl. Sedan är det viktigt att även återge de många, övervägande positiva, nyheter som präglar livet i Spanien i allmänhet och Costa del Sol i synnerhet.