Det är faktiskt inte enbart virus och bakterier som smittar. Det gör även oro och pessimism. Utan tvekan kommer många ha det svårt i det som redan bedöms vara en värre kris än den amerikanska depressionen 1929. Risken är dock stor att många som i grunden inte drabbas så hårt, bidrar till att förvärra situationen genom negativt tänkande, eller ”lågt konsumentförtroende”, som det så tjusigt heter.

Vi som ej tillhör de värst drabbade sektorerna och som lyckas hålla mer än näsan över vattenytan kommer att spela en fundamental roll i återuppbyggelsen av Spanien. Vi lever nämligen, nu mer än någonsin, i en globaliserad värld och tillsammans kan vi lika mycket stjälpa allt som att få saker och ting på fötter.

Negativt tänkande och överdrivna försiktighetsåtgärder kan få katastrofala konsekvenser. Ett tydligt exempel är om alla på en gång plötsligt skulle finna att vi föredrar att ha våra besparingar under madrassen. Vi skulle sänka hela banksektorn över en natt. Vi kunde i krisens inledande fas också se hur panikhandlande ledde till tomma livsmedelshyllor, när det inte alls var nödvändigt att hamstra så hårt.

När återhämtningen väl startar, vilket i skrivande stund är högst oklart, måste vi därför vara medvetna om vårt ansvar som konsumenter och företagare. Det är på oss det till stor del hänger om vi kan få en så kallad V-återhämtning, eller om vi riskerar att fastna i ett ödesdigert L.

Bara några dagar in i krissituationen i Spanien såg jag oroväckande tecken på panikagerande. Det gällde enstaka företagare som reagerade på de de inledande larmsignalerna med att frysa alla betalningar, eller förhandla ned exempelvis lokalhyror. Krisen hade då knappt startat.

Om alla företag finner att den bästa strategin att bemöta krisen är att minska sina utgifter till ett minimum, då får vi garanterat problem. Pengarna slutar cirkulera och det ekonomiska maskineriet går i stå. Naturligtvis är det oundvikligt för en del sektorer, som hotell, restauranger och turistnäringen i allmänhet som helt tvingats stänga, men det gäller långt ifrån alla.

Sedan spelar varje individ som konsument en avgörande roll i sammanhanget. Alla vi som kan, måste våga spendera för att knuffa igång företagssektorn. Våra utlägg kommer att utgöra startkablarna för det spanska batteriet. I Sverige pågår det många kampanjer för att stödja lokala verksamheter och den respons som Sydkusten fått för sin betaltjänst SK Premium är två fantastiska exempel.

Med detta sagt vill jag göra en annonsering, som chefredaktör och verkställande direktör för Sydkusten Media S.A. Vi har i dagsläget inte en enda faktura som är obetald och vi tänker fortsätta betala våra leverantörer punktligt. För detta krävs dock att andra också hänger med. Vi har full förståelse för att en del av våra annonsörer och andra kunder kommer att ha det tufft under en tid och på Sydkusten kommer vi att göra allt som står i vår makt för att stödja dem, både med flexibla betalningsfrister och som vi redan gjort, med kompletterande reklam utan extra kostnad.

För detta behövs dock, som sagt, att de som faktiskt kan även fortsätter att betala sina räkningar både till oss och till övriga leverantörer. På det viset kommer vi tillsammans snart få Spanien på fötter igen.

För att citera den kanske mest framstående spanske idrottsmannen någonsin: ¡Vamos!