Ni som prenumererar på SK premium kunde redan i lördags läsa Carin Osvaldssons analys om debatten i Spanien beträffande munskydd. Jag känner mig föranledd att spinna vidare på den, då jag finner det uppseendeväckande hur bruket av ett litet tygstycke kan föranleda så många konspirationsteorier.

I Spanien råder som bekant sedan en tid allmänt påbud på munskydd, med risk för böter på 100 euro om dessa ej brukas eller om det sker på felaktigt vis. Är man ute på stan ser man personer som slarvar, men sanningen är att de är en minoritet. De allra flesta bär munskydd, som numera finns av av allehanda modeller.

Bruket av munskydd är i första hand för att minska risken att smitta andra, om man ovetandes skulle bära på SARS-CoV-2 (Covid-19). Ansiktsmasken har endast en begränsad skyddseffekt för den som bär det. Därför är dess bruk ett tecken på visad hänsyn gentemot sin omgivning. De som ej bär det och/eller högljutt protesterar mot dess bruk, visar precis raka motsatsen.

Ingen vill bära munskydd om det inte är absolut nödvändigt. Det är dock en relativt enkel gest som kan ha en avsevärd effekt och i slutänden rädda liv. Att ifrågasätta dess verkan är oförståeligt anno 2020.

Men det är inte bara korttänkt att opponera sig mot bruket av munskydd. Det är också extremt egoistiskt. Min fru Carmen är undersköterska på akutmottagningen på sjukhuset Costa del Sol. Ibland har hon skift på 15 timmar, under vilka vårdpersonalen större delen av tiden bär både dubbla munskydd och visir. Men även personalen i livsmedelsbutiker och andra verksamheter som betjänar allmänheten, bär munskydd hela dagen. Mot bakgrund av detta är det ganska tröttsamt att läsa alla kommentarer om hur besvärligt och till och med direkt hälsovådligt det skulle vara att ha ett tunt pappers- eller tygstycke för näsa och mun, medan man är ute bland folk.

Det som övergår mitt förstånd är att till synes samma personer som uppger att Covid-19 inte alls är så farligt eller till och med ett påhitt, på fullt allvar menar att tillfälligt bruk av munskydd skulle ha förödande konsekvenser för den egna hälsan. Samma sak med de som hävdar att barn skulle traumatiseras för att de tvingas bära munskydd. Är det några som är anpassningsbara så är det de minsta och framför allt är de inte så konspiratoiska som en del vuxna.

Den dag vi slipper bära munskydd blir det anledning att fira. Men fram tills dess handlar det om att visa vår nästa hänsyn. Så tack på förhand, du som har munskyddet på rätt ställe nästa gång vi möts!