Syftet med den nordiska mässan uppges vara att framhäva det stora inflytande som medborgare från de nordiska länderna har i Fuengirola. Inititativtagare till projektet är advokaten och författaren Rafael Ábalos, som fått idén då han har nästan uteslutande nordiska grannar i sitt bostadshus, främst finnar men även svenskar, danskar och norrmän.

En viktig samarbetspartner är Spansk-Nordiska Sällskapet AHN i Fuengirola-Mijas. Deras ordförande Michael Emdenborg närvarade vid den officiella presentationen av mässan, i rådhuset. Han säger att de stöttar projektet och bland annat har tagit kontakt med IKEA i Málaga för att samarbeta kring mässan.