Det rör sig om ett inhägnat område på 420 kvadrateter där hundar kan leka fritt. Kommunledningen har dock upprättat ett flertal normer som måste följas och som är listade på skyltar.

Även om hundar generellt kan gå lösa i det inhägnade området måste de alltid vara under tillsyn av en vuxen person. Dessutom är det påbud för farliga hundraser att vara kopplade samt bära munkorg.