Kommunledningen i Nerja har vidtagit hårdare åtgärder för att bekämpa ockupationen av campare i centrum och vid stränderna. Ett flertal skyltar har satts upp runt om i kommunen för att informera om reglerna, som bland annat stipulerar att husbilar endast får vistas upp till 24 timmar på samma plats.

Konflikten är ej ny och det spanska husbilsförbundet PACA uppger att normerna är olagliga, då de diskriminerar husbilar gentemot andra fordon.

Böterna som utfärdas av lokalpolisen är på i genomsnitt 50 euro. Kommunledningen har förbundit sig att upprätta en officiell parkeringsplats för husbilar, men detta är fortfarande i förhandlingsstadiet. Motståndare till husbilarnas utbredning anmärker på det växande antalet fordon vid El Peñoncillo-stranden, som enligt kommunledningen dock lyder under det statliga kustdepartementet.