Kommunen blev en rikssnackis förra året efter att den ståtat med att bygga den längsta stadskanan i Europa och denna fått stängas efter endast några timmar. Detta då den visade sig ha ett flertal säkerhetsbrister och flera personer skadats lindrigt.

Den kanan monterades ned och enligt kommunen fick byggbolaget ta på sig hela kostnaden. En ny betydligt mindre kana i centrum kritiseras nu av oppositionen. Det rör sig om ett cirka fem meter långt rör som satts upp i en passage som uppstått efter rivningen av en fastighet. En trappa med räcke fyller en tredjedel av den nya passagen, medan det övriga utrymmet avsatts för kanan. Enligt kommunledningen är det i det här fallet ett nöjesutbud för barn.

Oppositionen kritiserar att passagen har så brant lutning att den ej kan brukas av varken rullstolsbundna eller personer med barnvagn. Kommunledningen svarar att passagens utformning gör att det ej går att handikappanpassa den.