Erkännandet av en av nyckelpersonerna i målet innebär en viktig vändning i processen, då övriga åtalade hittills förnekat några som helst oegentligheter. Det inkluderar den tidigare socialistiske borgmästaren i Estepona Antonio Barrientos. Härvan gäller påstådd politisk korruption i kommunen, kopplad främst till stadsplanering.

Åklagaren och Crespos försvarsadvokater har undertecknat en överenskommelse, som nyhetsbyrån Europa Press har haft tillgång till. Åklagaren placerar den åtalade i kärnan av beslutsfattandet i kommunstyrelsen - som leddes av PSOE och PES - och beskriver det som att de "godtyckligt och avsiktligt gynnade enskilda företagare på bekostnad av allmänintresset, i utbyte mot förmåner för deras partier eller för sig själva".

Crespo åtalas för upprepad dokumentförfalskning, förskingring, mutbrott och ämbetsmissbruk. För detta yrkade åklagaren inledningsvis på en dom på tio års fängelse, 34 års ämbetsförbud och en miljon euro i böter. Efter erkännandet bibehåller åklagarmyndigheten visserligen anklagelserna, men sänker sitt yrkande till endast två års fängelse samt knappt nio års ämbetsförbud. Förutom erkännandet grundar sig det sänkta yrkandet på att processen dragit ut oskäligt långt på tiden.

I sitt skriftliga erkännande medger Crespo sitt ansvar och medverkan i händelserna och ber om ursäkt "för alla begångna misstag”. Han uppger att upprätthållandet av en B-kassa i den kommunala förvaltningen var vanligt i Spanien på den tiden och att en stor del av icke redovisade ekonomiska bidrag från byggherrar, fastighetsföretag och kommunala leverantörer användes för att betala löner och finansiera kommunens löpande kostnader, samt för att finansiera konserter, kulturella evenemang, sponsring och bidrag till föreningar eller organisationer.

I sitt erkännande pekar Crespo de Lucas även ut flera av de övriga åtalade, inkluderat borgmästaren i Estepona mellan 2003 och 2005 Antonio Barrientos. Han uppger att det inte fanns något annat val än att genomföra projekt under borgmästarens inflytande, även om det innebar att öppet bryta mot administrativa regler och procedurer.