Mindre än två månader efter misstroendeomröstningen som avsatte den socialistiske borgmästaren José Ortiz tvingas PSOE mot sin vilja att flytta ut från sina nuvarande lokaler. Enligt nya borgmästaren Margarita del Cid (PP) har hon fått ingripa med polis efter att partiet ignorerat flera uppmaningar om att flytta ut. Argumentet till flytten är att lokalen behövs för att slå samman kommunledningens sekretariat och att PSOE erbjudits ett annat kontor.

Socialisterna kallar vräkningen för politisk utrensning och menar att det kontor de erbjudits som alternativ är mindre än toaletterna i rådhuset. Partiets talesman Maribel Tocón uppger att de erbjudits ett rum på 15 kvadratmeter för en grupp som består av åtta fullmäktigeledamöter och tre medarbetare.

Socialistpartiet har inte bara förlorat makten i Torremolinos utan den tidigare borgmästaren har dessutom blivit bortröstad som lokal ordförande för PSOE.