Expertsvar:2020-04-05 11:04:32

Hej och tack för ert stöd! Som vi skriver i en artikel idag är de spanska siffrorna om coronakrisen bristfälliga och bland annat redovisas ej uppgifter om smittfall per kommun, utan endast provinsmässigt, regionalt samt på riksnivå.
Mats Björkman/Sydkusten