Expertsvar:2021-04-09 12:10:17

Det råder perimeterkarantän i Andalusien, både regionsmässigt och provinsmässigt, minst till 23 april. Det innebär att man endast får åka in med giltigt skäl och enbart egendom av hus är ej ett sådant. Spanien kräver PCR-test vid franska gränsen enbart av personer som kommer från franska högriskområden. Däremot förefaller det som att Frankrike kräver negativt intyg för genomresa, men det ligger utanför Sydkustens bevakningsområde.
Dessa är de enda godtagna skälen för att få bryta perimeterkarantänen i Andalusien:
a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.
I Andalusien får man dessutom bryta perimeterkarantänen provinsmässigt om man har skidkort till Sierra Nevada eller kan intyga resa för högviltsjakt.
Mats Björkman/Sydkusten

2021-04-09 15:17:07
Det är nog jäkligt besvärligt att åka från Sverige till Marbella med bil de närmaste månaderna. Tyskland/Frankrike/Spanien ändrar regler och att ha ett giltigt PCR test kommer vara svårt. Hitta var/hur ta nytt PCR i Frankrike = svårt.
Men flyg till Malaga och ta en taxi/hyrbil till Marbella. Enkelt och helt lagligt och kräver bara ett PCR (995:- om man flyger med SAS) samt ifyllt SpTH.

Knutte