Expertsvar:2021-05-05 16:22:23

Hej Ressugen,
Nödläget som gäller i Spaniens sedan slutet av oktober och som utgör den juridiska ramen för begränsningarna av rörligheten, upphör 9 maj. Efter det måste dylika restriktioner godkännas av domstol i varje region. Valenciaregionen har aviserat att deras regionala perimeterkarantän upphör 9 maj. Det troliga är att så även sker i Andalusien, men information om exakt vad som kommer gälla efter 9 maj kommer först under de närmaste dagarna. Sedan finns alltid en risk för att smittspridningen åter går upp och de regionala myndigheterna ser sig tvungna att införa nya restriktioner. Så även om situationen just nu ser bra ut, finns ännu inga garantier för någonting.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-05-05 16:50:46
Nödläget upphör helt riktigt 9 maj.
Klockan 00:00.
Man kan också säga att det upphör 8 maj kl. 24:00. Vilket som alla vet är exakt samma tidpunkt.
Alltså vid midnatt natten mellan lördag och söndag.
Gunnar